בקשה להיבחן בחדר נפרד

פרטי קורס
פרטי המרצה
*יש למלא טופס נפרד עבור כל בחינה.
*חובה להביא את אישור תוספת הזמן לבחינה.