contact-side-fixed
חיפוש מתקדם

בית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים הוקם בשנת 1952, והוא בית הספר האקדמי הראשון למנהל עסקים בישראל,וככזה, היווה נדבך מרכזי בחינוך המנהיגות העסקית לאורך שנות ביסוס כלכלת הארץ. מטרת ביה"ס היא לפתח את דור העתיד של המנהיגות העסקית בישראל ולקדם את חזית הידע בתחום הניהול. ביה"ס מקיים מגוון תכניות לימוד:תואר ראשון במנהל עסקים, תואר ראשון בחשבונאות, תכנית שנה ד' בחשבונות, תכניות לתלמידי תואר ראשון מצטיינים, תואר שני במנהל עסקים MBA, תכניות למנהלים – Executive MBA ולימודי דוקטורט. כמו כן, מקיים ביה"ס קשרי גומלין עם מוסדות אקדמיים ועסקיים מובילים ברחבי העולם ומאפשר מסגרות של חילופי סטודנטים, קיום כנסים בינלאומיים בארץ ובחו"ל וגישה ישירה לעולם העסקים המודרני.