מזכירות תלמידים ויועצי.ות לימודים

מזכירות תלמידים

ced897777bd8687b8ffe3eb476e94553

733250859a8095cbc8df06ea9e8b87fe

b613749b305f000a3d0db3c0d121a555

שעות מזכירות בוגר ומוסמך

א'-ה': 09:00-15:30

יועצי בית הספר למנהל עסקים

 
יועצת ל'בוגר'
מיכל להמן
יועצת ל'חשבונאות'

نادين عيسى - נאדין עיסא

יועצת תמיכה לחברה הערבית
مستشارة دعم المجتمع العربي

مرح طوبال - מרח טובאל

יועצת תמיכה לחברה הערבית
مستشارة دعم المجتمع العربي
ase.tutoring@mail.huji.ac.il
בר שפירא
יועצת לצמצום נשירה - תואר ראשון
בר שפירא
יועצת לצמצום נשירה - תואר שני
נועה אפריאט
יועצת ל'תוכניות מצטיינים -
הכנה למוסמך'
ענת אורין ויז'ניצר
יועצת ל'מוסמך'
דרור קוכן
יועץ אקדמי בתכנית המשותפת
במנהל עסקים ולימודי אסיה