3b8f83af188ecdccf052faedfde1cf0f

שווקי תחבורה לפי תורת המשחקים: פרופ' ניקול אדלר, דיקנית בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית

במאמר העוסק ביישום רעיונות מתורת המשחקים, על שווקי התחבורה, אדלר הציגה את המודלים הנפוצים ביותר בספרות הרלוונטית, הדגישה את ההבדלים בין נקודות שיווי המשקל (Nash equilibrium) של השוק כתוצאה מבחירה באסטרטגיות משחק שונות ואף הציעה אפיקי מחקר נוספים, שטרם נבחנו בספרות.

 

מה הקשר בין תורת המשחקים לתחבורה?

מסתבר שקיים קשר הדוק. בין אם מדובר בעבודות תשתית (שכירושלמים אנחנו מכירים טוב טוב), מפעילי תחבורה ציבורית או חברות תעופה, שוק התחבורה רווי באינטראקציות בין מקבלי החלטות.

השחקנים - זהו למעשה האלמנט המרכזי הראשון מתוך שלושה ביישום תורת המשחקים על השוק. האלמנט השני אותו מציגה אדלר הוא האסטרטגיות הזמינות לכל שחקן בשוק.

שחקן יכול לבחור באסטרטגיה טהורה (Pure Strategy):
אסטרטגיה אחת ויחידה, בה ישתמש בעקביות לאורך כל שלבי המשחק (למשל: בחירה להשתמש בתחבורה ציבורית בלבד), או מעורבת (Mixed Strategy): שילוב בין אסטרטגיות ומודלים שונים.

לוחות זמנים, הצבת תאי אגרה, סובסידיות למפעילים ולספקים הן רק חלק מהאסטרטגיות הקיימות בשוק התחבורה. בחירה קשה, אה?

ואם זה לא מספיק מסובך, תחומי האחריות וההחלטות של גופי הממשלה והרגולטורים משפיעים גם הם על האסטרטגיות: תקנות בטיחות, תפוסה, השקעות וכו'...

הגורם השלישי במשחק הוא, איך לא, הרווח (Payoff) שמקבל כל שחקן, בעקבות שילוב האסטרטגיות שלו יחד עם שאר השחקנים.

למשל, צמצום הוצאות הנסיעה הכלליות של הנוסע הוא רווחם של הנוסעים במשחק. (מישהו אמר פרופיל סטודנט ברב קו?)

אם כן, מסבירה אדלר, ישנם מספר צעדים לניתוח על פי תורת המשחקים: הגדרת השחקנים, האסטרטגיות ואפשרויות הרווח שלהם, בחינת הדינמיקות והיחסים בשוק ובניית המודל המתאים.

שילוב שיטות כדי להגיע לאופטימיזציה

היות שבמקרים רבים אין מודל אחד שנכונותו מובהקת לניתוח כל מצב, עלינו לשלב בין השיטות לטובת אופטימיזציה והגעה לשיווי משקל בשוק, שייטיב עם כלל השחקנים. השילוב עלול לגרור השלכות שליליות (זיהום, גודש בתנועה) או חיוביות (ניידות, נגישות, הון).

בסופו של דבר ובהתבסס על כלל הגישות של תורת המשחקים, נצטרך לבחור בנקודת שיווי המשקל האופטימלית שתוביל לתוצאות הטובות ביותר.

המחקר בנושא עוד צעיר, אך חי ובועט וכך גם יישום הרעיונות אותם סקרה אדלר, על ניתוחי מקרה מרחבי העולם. חידושים בשיטות לחקר ביצועים, נגישות עצומה לנתונים וחדשנות טכנולוגית בשוק התחבורה (רכבים אוטונומיים, למשל) צפויים לשנות ולהרחיב את המחקר בנושא ואת מימוש רעיונות תורת המשחקים על שוק התחבורה בעולם האמיתי.

אז תחגרו חגורות ותחזיקו חזק, כי הדרך רק התחילה!