שאלות נפוצות

מה לומדים בתואר הראשון לחשבונאות באוניברסיטה העברית?

בין הנושאים הנלמדים בתואר: חשבונאות פיננסית, ביקורת חשבונות, מיסים, מחקרים מעשיים בחשבונאות, תמחור מוצרים, משפט ועסקים, מיקרו ומקרו כלכלה. 

האם יש אפשרות ללמוד את התואר הראשון בחשבונאות במתכונת חד – חוגית?

לא. הלימודים לקראת התואר הראשון בחשבונאות מתבצעים במתכונת דו – חוגית בלבד, מתוך מטרה להרחיב את ארגז הכלים ותחומי הידע אותם תקבלו במסגרת הלימודים.

מה הם השילובים האפשריים יחד עם החוג לחשבונאות?

ניתן ללמוד את התואר הראשון בחשבונאות יחד עם כל חוג באוניברסיטה, אשר נלמד במתכונת דו - חוגית. השילובים הנפוצים ביותר הם: חשבונאות ומנהל עסקים, חשבונאות וכלכלה, חשבונאות ומשפטים.

במידה וקיימת חפיפה בין הקורסים בחוג לחשבונאות לקורסים בחוג השני, האם ניתן פטור על הקורס בחוג השני?

כמובן שאין צורך ללמוד את אותו הקורס פעמיים. במקרה של חפיפת קורסים, תקבלו את נקודות הזכות על הקורס, ותשלימו את המחסור בנ"ז לתואר עם קורסי בחירה (על מנת להגיע למכסת 60 נ"ז לקבלת התואר).

כמה זמן אורך התואר הראשון בחשבונאות?

הלימודים נמשכים 3.5 שנים. שנת ההשלמה בוטלה.

כמה ימים לומדים בשבוע במסגרת החוג לחשבונאות?

רוב הסטודנטים מרכזים את לימודי התואר ל-4 ימים בשבוע, אך מספר ימי הלימוד של כל סטודנט תלוי גם בחוג השני ובמערכת שהסטודנט מרכיב לעצמו.

האם יש אפשרות לשלב עבודה במקביל ללימודים?

רוב הסטודנטים מצליחים לשלב לימודים ועבודה במקביל, אך העניין תלוי במערכת שתרכיבו בעצמכם.

כמו כן, אגודת הסטודנטים מפרסמת משרות סטודנט באתר האגודה.

מתי נרשמים לקורסים?

הרישום לקורסים מתבצע בסמוך לפתיחת הסמסטר, בהתאם לתאריכים שמפורסמים מראש. כמו כן, בדרך כלל במהלך השבועיים הראשונים ללימודים ניתן לבצע שינויים במערכת.

תהיה לכם האפשרות לבנות בעצמכם את המערכת הרצויה והנוחה עבורכם. 

מהו שכר הלימוד של התואר הראשון בחשבונאות?

תעריפי שכר לימוד.

מהם תנאי הקבלה לחוג לחשבונאות?

ראו מדור רישום.

האם קיימות מלגות למצטיינים במסגרת החוג לחשבונאות?

כן. בנוסף למלגות הכלליות, קיימות גם מלגות מיוחדות עבור תלמידי חשבונאות.

האם ישנה עזרה מצד האוניברסיטה במציאת התמחות בתחום?

כן. אגודת הסטודנטים נוהגת לארגן ימי זרקור במסגרתם מגיעים נציגי הפירמות השונות לאוניברסיטה. סטודנטים רבים מצליחים להשתלב במשרדי הbig 4, שהן הפירמות המובילות בראיית חשבון.