רשימת מצטייני דיקן (לא סופית) לתואר בוגר במנהל עסקים ובחשבונאות, על פי ציוני תשפ"א

29 נובמבר, 2021
רשימת מצטייני דיקן

לרשימת מצטייני דיקן לתואר מוסמך

אנו שמחים לפרסם בזאת את רשימת התלמידים המועמדים להופיע ברשימת מצטייני הדיקן לתואר בוגר במנהל עסקים ו/או בחשבונאות בביה"ס למנהל עסקים.

הרשימה מפורסמת לפי מספר זהות וליד מספר הזהות מצוין "ממוצע ביניים" של התלמיד נכון ליום 03/11/2021.

מדרג מצטייני הדיקן נקבע לפי כלל לימודי התלמיד (ללא קורסים שהוגדרו "מאוחסנים" או "עודפים" עד למועד הקובע וללא ציונים שנקלטו לאחר מועד זה) ובלבד שהיקף הלימודים כלל 36 נ"ז לפחות (32 נ"ז עבור תלמידים שזו היתה שנתם האחרונה לתואר, במסגרת שנות התקן) והשיוך הפקולטאי, באותה השנה, הוא בית הספר למינהל עסקים.

לא יכללו במדרג תלמידים בעלי ציון "נכשל" (תלמידי שנה ב' + ג' נדרשים גם ברמת פטור מלימודי אנגלית). ציון "זיכוי, ו"פטור" לא ייחשבו למניין הנקודות.

ברשימת הדיקן יינתן ייצוג הן לתלמידי חשבונאות והן לתלמידי מנהל עסקים.

ציון הסף להכללת התלמידים ברשימת הדיקן הזמנית, לתואר בוגר במנהל עסקים הוא ממוצע ביניים של 95.06 לפחות ולתואר בוגר בחשבונאות הוא 93.03 לפחות.

מצטיינים נבחרים מרשימה מדורגת זו יזכו ב"פרס דיקן/רקטור" (בהתאם להחלטת הדיקן והרקטור) ובתנאי שבשנת הלימודים תשפ"ב לומדים תכנית מלאה לתואר בוגר במנהל עסקים ו/או חשבונאות תחת פקולטת אם מנהל עסקים, במסגרת שנות התקן לתואר (לא גוררים לימודים).

תלמידים הסבורים כי עליהם להופיע ברשימת מצטייני הדיקן, יפנו בהקדם, ולא יאוחר מיום שלישי 07/12/2021 בשעה 12:00, לגב' עדי פלד, בדואר אלקטרוני: aditom@savion.huji.ac.il

לא יתקבלו ערעורים לאחר מועד זה!

הסבר מפורט בנושא הצטיינות ניתן למצוא באתר האוניברסיטה העברית {סטודנטים - לימודים – תקנונים – תקנוני סטודנטים - נהלי הוראה ולימודים – סטודנטים מצטיינים (פרק 16)}: https://studentsadmin.huji.ac.il/exceptional

רשימה סופית תתפרסם לאחר בדיקת הערעורים.

הרשימה יכולה להשתנות לאחר הבדיקה!

ת"ז

ממוצע ביניים

31852608-4

98.03

20790792-4

97.52

20901357-2

97.29

31577039-6

97

20558851-0

96.61

31891553-5

96.57

31354802-6

96.54

31551042-0

96.45

31552144-3

96.36

31353083-4

96.13

20740165-4

95.84

20489417-4

95.55

20920515-2

95.51

20619845-9

95.5

20790071-3

95.32

20858876-4

95.3

20936636-8

95.3

20834811-0

95.29

20898529-1

95.12

31328872-2

95.11

31534190-9

95.08

31589244-8

95.06

31624188-4

94.64

31603137-6

94.63

31635440-6

94.52

20655210-1

94.15

31628427-2

93.42

20856659-6

93.29

31225146-5

93.24

31517690-9

93.03