רשימת מצטייני דיקן (לא סופית) לתואר מוסמך במנהל עסקים ובכלכלה פיננסית על פי ציוני תשפ"א

30 נובמבר, 2021
רשימת מצטיינים

לרשימת מצטייני דיקן לתואר בוגר

אנו שמחים לפרסם בזאת את רשימת התלמידים המועמדים להופיע ברשימת מצטייני הדיקן לתואר מוסמך של ביה"ס למנהל עסקים, לשנת הלימודים תשפ"א.

הרשימה מפורסמת לפי מספר זהות וליד מספר הזהות מצוין "ממוצע ביניים" של התלמיד נכון ליום 03/11/2021.

מדרג מצטייני הדיקן נקבע לפי כלל לימודיו של התלמיד בשנת הלימודים תשפ"א, (כולל קורסים מופשרים וללא ציונים שנקלטו לאחר המועד הקובע – 3/11/2021) ובתנאי שהיקף לימודיו כלל 20 נ"ז לפחות.

לא יכללו במדרג תלמידים בעלי ציון "נכשל" או חסרי פטור מלימודי אנגלית.

ציון "זיכוי" וציון "פטור" לא ייחשבו למניין הנקודות.

ציון הסף להכללת התלמידים ברשימת הדיקן הזמנית הוא ממוצע ביניים לתשפ"א של 94.81 לפחות.

מצטיינים נבחרים מרשימה מדורגת זו יזכו ב"פרס דיקן/רקטור" (בהתאם להחלטת הדיקן והרקטור) ובתנאי שבשנת הלימודים תשפ"ב עדיין לומדים לתואר שני במנהל עסקים / בכלכלה פיננסית במסגרת שנות התקן לתואר (לא גוררים לימודים).

תלמידים הסבורים כי עליהם להופיע ברשימת מצטייני הדיקן, יפנו בהקדם, ולא יאוחר מיום שלישי 07/12/2021, בשעה 12:00 לגב' מאיה דגן-אשכנזי, בדואר אלקטרוני: mayaas@savion.huji.ac.il.

לא יתקבלו ערעורים לאחר מועד זה!

הסבר מפורט בנושא הצטיינות ניתן למצוא באתר האוניברסיטה העברית {סטודנטים - לימודים – תקנונים – תקנוני סטודנטים - נהלי הוראה ולימודים – סטודנטים מצטיינים – תלמידים מצטיינים לתואר מוסמך  (פרק 16.3)}: https://studentsadmin.huji.ac.il/exceptional

רשימה סופית תתפרסם לאחר בדיקת הערעורים.

הרשימה יכולה להשתנות לאחר הבדיקה!

ת"ז

ממוצע ביניים

31124579-9

97.85

31225332-1

97.62

20562520-5

97.55

31234803-0

97.51

30039821-1

97.22

20488765-7

97.13

31158161-5

97

30579483-6

97

03638898-1

97

30845034-5

96.93

20790749-4

96.7

33607366-3

96.5

20438612-2

96.36

20659681-9

96.29

20607367-8

96.06

03929883-1

95.95

31161486-1

95.9

31151836-9

95.85

31007215-2

95.79

31366895-6

95.79

30289893-7

95.7

20158725-0

95.7

03679318-0

95.68

20382072-5

95.64

30823544-9

95.4

30792191-6

95.31

03426406-9

95.23

20541056-6

95.21

31236266-8

95.16

20328960-8

95.14

30122383-0

95.11

31816021-5

95

30282856-1

94.93

30487040-5

94.87

30146060-6

94.85

31347599-8

94.85

20312410-2

94.81