גב' אופירה אליאב

אופירה אליאב
גב'
אופירה
אליאב
מנהלת מרכז הפינטק
fintech@mail.huji.ac.il