גב' אירית ריינר

אירית ריינר
גב'
אירית
ריינר
רכזת טקסים ואירועים, אורחים מחו"ל
02-5881157
bsevents@huji.ac.il