מר דודו זקן

דודו זקן
מר
דודו
זקן
המפקח על הבנקים לשעבר, יו״ר ועדת האשראי בטריא p2p, דירקטור בבנק הדיגיטלי הראשון וחבר ועדת השקעות בעמיתים קרנות פנסיה.