פרופ' דן גלאי

פרופ' דן גלאי
פרופ'
דן
גלאי
אמריטוס
dan.galai@huji.ac.il
בעל דוקטורט במנהל עסקים מאוניברסיטת שיקגו, תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה ושני במנהל העסקים מהאוניברסיטה העברית. בנוסף לניסיונו האקדמי, היה חבר בוועדת המינויים של האוצר האירופי ובאיגוד הכספים האמריקאי והיה חבר בפאנל ומנהל אזורי בחברת ניהול הסיכונים PRMIA.