אלוף הרצי הלוי

הרצי הלוי
אלוף
הרצי
הלוי
סגן הרמטכ"ל