ד״ר יונתן זוארי

ד"ר יונתן זוארי
ד״ר
יונתן
זוארי
במסלול המקביל
חדר 4117
jonathan.zouari@mail.huji.ac.il
ד״ר יונתן זוארי הוא חבר סגל בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית. ד״ר זוארי הוא בעל תואר ראשון במתמטיקה מהאוניברסיטה הפתוחה, ואת התואר השני בסטטיסטיקה והדוקטורט בסטטיסטיקה והסתברות קיבל מהאוניברסיטה העברית. תחומי המחקר שלו הם חשבון סטוכסטי, מתמטיקה פיננסית, הסתברות, סטטיסטיקה ומדעי הנתונים.