מר יצחק דדון

יצחק דדון
מנכ"ל חברת הון דור, ייעוץ וניהול תיקי השקעות בע"מ