גב' מאיה דגן-אשכנזי

גב' מאיה דגן-אשכנזי
גב'
מאיה
דגן-אשכנזי
רכזת מוסמך ולימודים מתקדמים
חדר 3114
02-5881698
mayaas@savion.huji.ac.il