מר מוטי גוטמן

מוטי גוטמן
מנכ"ל מטריקס
בוגר מחזור 2000