מר משה בר סימן טוב

משה בר סימן טוב
מר
משה
בר סימן טוב
משנה למנכ"ל כלל ביטוח, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות