גב' עירית פיליפ

עירית פיליפ
יועצת משפטית של שב"א (שירותי בנק אוטומטיים בע"מ) ומס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ)