מר שאול מרידור

סמנכ"ל כספים בחברת לייטריקס, לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר