מר שמואל בן אריה

שמואל (שמוליק) בן אריה
מר
שמואל
בן אריה
מנהל השקעות ראשי בשוק המקומי בפיוניר ניהול הון