מר אמיר ברודנר

אמיר	ברודנר
מנחה: פרופ' ניקול אדלר
אמיר ברודנר הוא דוקטורנט בחקר ביצועים בהנחייתה של של פרופ' ניקול אדלר. המחקר שלו מתמקד באופטימיזציה של מדיניות תחבורה באמצעות מודלים של תורת המשחקים.