גב' אפרת יהודאי

אפרת יהודאי
גב'
אפרת
יהודאי
סמנכ״ל כספים בחברת טבע
לשעבר מנהלת רכש ושרשרת אספקה ומנהלת כספים בחברת אינטל