ד"ר בנימין סגל

לוגו האוניברסיטה העברית
ד"ר
בנימין
סגל
ראש תכנית חילופי סטודנטים
חדר 5104
bsegal@mail.huji.ac.il

ד״ר בנימין סגל הוא מרצה בכיר במחלקה לחשבונאות בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית. ד״ר סגל קיבל את הדוקטורט מבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת ניו יורק, ובעל תואר ראשון במשפטים וכלכלה, ותאור שני במימון מאוניברסיטת תל אביב.

תחומי המחקר של ד"ר סגל כוללים חשבונאות ודיווח פיננסי, ממשל תאגידי, השפעות של רגולציה, גילוי אסטרטגי, תחזיות אנליסטיות ועוד.

ד״ר סגל מלמד את הקורסים מבוא לחשבונאות, חשבונאות עסקית למשפטנים וסמינר אמפירי במימון ובחשבונאות.