חשבונאות

ד"ר קרן בר-חוה

ד"ר רו"ח קרן בר-חוה

במסלול המקביל
ראש תכנית ה-BA בחשבונאות
ראש ההתמחות בניהול פיננסי לחשבונאים
חדר 5117
02-5883441

רו"ח ד"ר קרן בר-חוה היא ראש החוג לחשבונאות בבית הספר למנהל עסקים וכיום מכהנת כחברה במועצת רואי החשבון בישראל.

ד"ר אלישיב-דוד וידמן

ד"ר אלישיב-דוד וידמן

מנהל מרכז קיימרט
חדר 5126
02-5883392

ד״ר אלישיב וידמן הוא חבר סגל במחלקה לחשבונאות בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית. ד״ר וידמן הוא בעל דוקטורט בחשבונאות מאוניברסיטת UCLA (אוניברסיטת קליפורניה), ודוקטורט בכלכלה מהאוניברסיטה העברית.

קרא עוד

תחומי המחקר שלו הם כלכלת אינפורמציה וחשבונאות תיאורטית ובפרט גילוי מידע באופן וולונטרי ע"י חברות, ותחזיות של אנליסטים.

קראו פחות
לוגו האוניברסיטה העברית

ד"ר בנימין סגל

ראש תכנית ה-MBA
חדר 5104

ד״ר בנימין סגל הוא מרצה בכיר במחלקה לחשבונאות בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית. ד״ר סגל קיבל את הדוקטורט מבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת ניו יורק, ובעל תואר ראשון במשפטים וכלכלה, ותאור שני במימון מאוניברסיטת תל אביב.

קרא עוד

תחומי המחקר של ד"ר סגל כוללים חשבונאות ודיווח פיננסי, ממשל תאגידי, השפעות של רגולציה, גילוי אסטרטגי, תחזיות אנליסטיות ועוד.

ד״ר סגל מלמד את הקורסים מבוא לחשבונאות, חשבונאות עסקית למשפטנים וסמינר אמפירי במימון ובחשבונאות.

קראו פחות