ד"ר גיתית גור גרשגורן

ד"ר גיתית גור גרשגורן
ד"ר
גיתית
גור גרשגורן
לשעבר כלכלנית ראשית ומנהלת המחלקה הכלכלית של רשות ניירות ערך