ד"ר גיתית גור גרשגורן

ד"ר גיתית גור גרשגורן
לשעבר כלכלנית ראשית ומנהלת המחלקה הכלכלית של רשות ניירות ערך