גב' ילנה ספינדלר-שפיר

ספינדלר-שפיר ילנה
מנחה: פרופ' לילך שגיב