פרופ' יעקב ברגמן

פרופ' ברגמן
פרופ'
יעקב
ברגמן
אמריטוס
Yaacov.Bergman@huji.ac.il

פרופ' יעקב ברגמן הוא גמלאי בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית (מרצה למימון), עוסק בחקר ההשכלה הגבוהה ובמדיניותה.