פרופ' יעקב ברגמן

פרופ' ברגמן
אמריטוס

פרופ' יעקב ברגמן הוא גמלאי בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית (מרצה למימון), עוסק בחקר ההשכלה הגבוהה ובמדיניותה.