גב' לימור בורוט

לימור בורוט
מנחה: פרופ' אבי קלוגר