שאלות נפוצות

מהם תנאי הקבלה לתואר שני?

  • הישגים בלימודי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר. יש להציג את אישור הזכאות עד פתיחת שנת הלימודים.
  •  פטור מלימודי אנגלית.
  •   ציון בחלק הכמותי בבחינת ה GMAT.
  •  לפרטים על בחינת ה GMAT - https://www.mba.com

כיצד ניתן להגיש פטור למבחן GMAT?

כדי לדון במועמדות ללימודי MBA ללא מבחן GMAT (בהתאם לתנאים המפורטים למעלה, יש להעביר לגברת מאיה דגן את המסמכים הבאים במייל: mayaas@savion.huji.ac.il

אפשר לקבל פטור מקורסים?

  • לקבלת פטור על סמך לימודים קודמים יש למלא טופס לפטור לוועדת הוראה
  •  עבור קורס חובה כללי / קורסי יסוד/ תשתיות והשלמה - להעביר לרכזת הקבלה מאיה דגן אשכנזי במייל mayaas@savion.huji.ac.il
  •  עבור קורס חובה של ההתמחות - להעביר למזכירות לענת דרור
  •  עבור קורס בחירה - אין צורך בפטור

שימו לב:

  •  אם מקבלים פטור מקורס חובה כללי יש ללמוד קורס אחר מתואר מוסמך במנהל עסקים מכל התמחות שהיא כדי להשלים ל 48 נ"ז
  •  אם מקבלים פטור מקורס חובה בהתמחות יש ללמוד קורס נוסף בהתמחות בלבד כדי להשלים מינימום נקודות זכות בהתמחות (בנוסף לצורך להשלמת 48 נ"ז להשלמת התואר)

ניתן לראות רשימת פטורים לפי מוסדות לימוד קודמים – רשימה ערוכה לפי בקשות קודמות.

מהי כמות הקורסים המומלצת ומשך הלימודים?

מאחר וכמות הנ"ז שיש לצבור לתואר מוסמך הינו 48 נ"ז בשנתיים, (42 נ"ז לבוגרי מנהל עסקים באוניברסיטה העברית), ההמלצה שלנו היא ללמוד כ 12 נ"ז כל סמסטר * 4 סמסטרים – זה בערך 4-5 קורסים בסמסטר (רוב הסטודנטים מצליחים לרכז את הלימודים ביומיים בשבוע בסמסטר).

אם רוצים לפרוס את התואר ליותר משנתיים זה ניתן, אך עלולה להיות תוספת בשכר לימוד – לבירור מדויק כמה יש לפנות למדור שכר לימוד של האוניברסיטה.

מה מבנה התואר?

התואר מורכב מ48 נ"ז מתוכם 24 נ"ז קורסי חובה ו24 נ"ז קורסי התמחות לבחירתך.
במידת הצורך לפני תחילת התואר יש להשלים קורסי תשתית.

cd097d39a28a12a36c9a603a39897b3a